VIK e.V. Frühlings-Weltsiegerschau 2014

06.04.2014 in Neukirch

Klasse JHA: SG1

Titel: Frühlings-Weltsieger 2014


VDHC e.V. Frühjahrscup 2014

06.04.2014 in Neukirch

CACIB Elberegiocup 2014

25.05.2014 in Radebeul/Coswig

CACIB Elberegiocup 2014

25.05.2014 in Radebeul/Coswig

CACIB Bundessiegerschau 2014

25.05.2014 in Radebeul/Coswig

CACIB Bundesregioschau 2014

06./07.09.2014 in Düsseldorf

CACIB Weltsiegercup 2014

06./07.09.2014 in Düsseldorf

CACIB Bundessiegercup 2014

05.10.2014 in Rendsburg

CACIB Dänemarkcup 2014

05.10.2014 in Rendsburg

 

CACIB Adventsiegerschau 2014

30.11.2014 in Dresden

 

CACIB Bundessiegerschau 2014

30.11.2014 in Dresden

Klasse JHA: SG1

Titel: Frühjahrscup Sieger 2014

Klasse offen: V1

Titel: Elberegio Sieger

Endausscheid: Rüde

Titel: Best of Show Platz 3

Klasse offen: V1

Titel: Bundescup Sieger

Klasse offen: V1

Titel: Bundesregio Sieger

Klasse offen: V1

Titel: Weltcup Sieger

Klasse offen: V1

Titel: Bundessieger

Klasse offen: V1

Titel: Dänemarksieger


Klasse Ehrenklasse: V1

Titel: Adventsieger


Klasse Ehrenklasse: V1

Titel: Bundessieger